5 loại phí phải nắm rõ trước khi thuê văn phòng quận 1

Ngoại trừ tiền thuê mặt bằng, các doanh nghiệp còn phải chi trả thêm nhiều loại phí dịch vụ phát sinh khác như phí ngoài giờ, chi phí điện, nước, chỗ đậu xe, phí hoàn trả mặt bằng, chênh lệch tỉ giá đối với các văn phòng được định giá bằng ngoại tệ. Đây là […]