Explore potential: Lease factory in Vietnam

Vietnam, with its prime geographical location and developed industrial investment situation, is becoming an attractive destination in the field of industrial real estate. A lease factory in Vietnam stands out as a significant opportunity for investors and businesses. Significant growth and geographical advantages in factory leasing in Vietnam Vietnam’s factory leasing sector is experiencing remarkable […]

Tiềm năng nào cho doanh nghiệp khi chọn đầu tư tại Tech Hub Thành phố Thủ Đức

Trong thời kỳ phát triển công nghệ nhanh chóng, việc đầu tư vào các trung tâm công nghệ hiện đại ngày càng trở nên quan trọng. Tech Hub tại Thành phố Thủ Đức – một trong những khu vực đang phát triển nhanh chóng nhất tại Việt Nam, đã nổi lên như một điểm đến […]

Mô hình Hybrid Working: Chìa khoá để giải quyết vấn đề áp lực công việc văn phòng

Mô hình Hybrid Working, với sự kết hợp linh hoạt giữa làm việc tại văn phòng và từ xa (bất cứ nơi nào bạn muốn miễn đem lại sự thoải mái khi làm việc), đang trở thành một giải pháp hấp dẫn trong thời đại công nghệ ngày nay. Tuy nhiên, việc đánh giá liệu […]

Office Decentralization in Ho Chi Minh City: A Trend Towards a Modern and Dynamic Work Environment

Ho Chi Minh City, Vietnam’s economic and commercial hub, is undergoing a remarkable transformation driven by the decentralization of offices. This trend is shaping the city’s landscape, creating a network of thriving business districts and fostering a more dynamic and modern work environment. The Driving Forces Behind Decentralization Several factors are contributing to the decentralization […]

Khám phá mô hình Hybrid Working – Cách giải quyết bài toán sức khoẻ tinh thần cho nhân viên văn phòng

Mô hình Hybrid Working – Xu hướng làm việc trong tương lai Mô hình Hybrid Working kết hợp giữa làm việc tại văn phòng và từ xa, tạo ra sự linh hoạt cho nhân viên. Điều này không chỉ giúp họ tiết kiệm thời gian di chuyển mà còn tạo ra môi trường làm việc […]