Một số giải pháp đối với thị trường bất động sản sơ cấp tại Hồ Chí Minh – p3

Một số giải pháp đối với thị trường bất động sản sơ cấp tại Hồ Chí Minh – p3

    3.        Đổi mới việc Nhà nước giao và cho thuê đất không thể tách rời việc xác định rõ ràng chủ thể đại diện Nhà nước đứng ra giao và cho thuê đất. Ở đây, giải pháp căn bản là Nhà nước nên cho phép thành lập một số doanh nghiệp Nhà nước (có […]

Đặc điểm bất động sản văn phòng cho thuê –P2

Đặc điểm bất động sản văn phòng cho thuê –P2

  Thứ tư, hàng hóa BĐS Văn phòng cho thuê mang yếu tố thị hiếu và tâm lý xã hội. Nhìn chung hàng hóa đều có đặc điểm này, nhưng với hàng hóa BĐS thì đặc điểm này nổi trội hơn. Đối với bất động sản Văn phòng cho thuê không mang tính thị hiếu […]

Hạ giá – Thị trường bất động sản chao đảo

Hạ giá – Thị trường bất động sản chao đảo

  Quả bóng bất động sản đang “xì hơi” thể hiện rất rõ qua sự đồng loạt giảm giá bán ở tất cả các dòng sản phẩm. Tuy nhiên, sự giảm giá này vẫn chưa làm cho thị trường bất động sản ấm lên, nhiều người chờ đợi giá rớt sâu thêm. Bởi vậy, thị […]