Cơ cấu vốn đầu tư vào KCN theo ngành nghề

  Các dự án đầu tư vào các KCN Đồng Nai có ngành nghề đa dạng, với quy mô và trình độ công nghệ rất khác nhau, nhưngchủ yếu tập trung vào những ngành nghề có lợi nhuận cao và thời gian thu hồi vốn nhanh. Ngành giày da, dệt, may mặc có tỷ trọng vốn đầu tư cao nhất, với tổng vốn đầu tư đến năm 2004 là 2.618 triệu USD, chiếm tỷ trọng 38,5% tổng vốn đầu tư vào các KCN. Tiếp đến là ngành chế biến nông sản thực phẩm đạt 1.224 triệu USD, chiếm 18% trong tổng vốn đầu tư vào KCN. Ngành công nghiệp gia công cơ khí, lắp ráp hàng điện, điện tử gia dụng đạt 1.156 triệu USD, chiếm 17% trong tổng vốn đầu tư vào KCN. Ngành công nghiệp nhựa, sơn, hóa chất, phân bón đến năm 2004 đạt 986 triệu USD, chiếm tỷ trọng 14.5%. Ngành xây dựng đạt 428 triệu USD, chiếm tỷ trọng 6,3%. Các ngành khác đạt 388 triệu USD, chiếm tỷ trọng 14,5% Giai đoạn 2001 – 2004, các KCN Đồng Nai cho thuê đất đạt 891,34 ha, luỹ kế đến tháng 09/2005, diện tích cho thuê đạt 1.810,24 ha, đạt 79% diện tích có thể cho thuê trong vùng KTTĐPN, Đồng Nai là địa phƣơng có diện tích cho thuê đất đạt cao nhất (trong đó diện tích đất cho thuê tại KCN Trạch I là cao nhất với 249,41 ha, kế đến là Tam Phước với 214,74 ha). Thời gian qua, các KCN Đồng Nai thu hút đƣợc dự án đầu tư của tập đoàn Formosa – một tập đoàn tư nhân lớn nhất của Đài Loan đầu tư vào KCN Nhơn Trạch III với số vốn đầu tư ban đầu 245 triệu USD, nay tăng vốn đến 482 triệu USD, dự án này sử dụng 300 ha đất. Thu hút đầu tư dẫn đến kết quả nhiều KCN ở Đồng Nai đã lấp đầy diện tích 100% như KCN Biên Hòa II (năm 2001), Biên Hòa I là 99,97% (năm 2002), Amata 94,07% (năm 2003), Nhơn Trạch III (giai đoạn I) 99,97% (năm 2003), Tam Phước 100% (năm 2004). Trong lĩnh vực xuất khẩu, các KCN tỉnh Đồng Nai ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong xuất khẩu toàn tỉnh: Năm 2001 là 52,74%, đến cuối năm 2004 là 70,15%. Đồng Nai là một trong những tỉnh dẫn đầu xuất khẩu của cả nước, năm 2004 xuất khẩu đạt 2,2 tỷ USD, cả nước 26 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 8,5% xuất khẩu cả nước. Đến tháng 08/2005, xuất khẩu các KCN đạt 69,4% xuất khẩu toàn tỉnh, các KCN Đồng Nai giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực xuất khẩu của tỉnh. Trong năm 2004, Biên Hòa II xuất khẩu đạt giá trị gần 1 tỷ USD (995,4 triệu USD). Các KCN có giá trị xuất khẩu trên 100 triệu USD như: KCN Nhơn Trạch I (165,4 triệu USD); KCN Sông Mây (120,8 triệu USD). Tuy giá trị xuất khẩu trong KCN tăng nhưng giá trị gia tăng chưa cao, hàng xuất khẩu lệ thuộc vào các nguyên phụ liệu nhập khẩu; các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu hiện nay bao gồm dệt may, da giày.

Post Author: admin